top of page

Feit of waarheid?

Terwijl ik mijn laptop voor me heb om aan het werk te gaan, bedenk ik me dat er nog niet eerder zoveel nieuws is geweest over ziekte als nu. Het houdt letterlijk de hele wereld in zijn greep.


Elk uur kun je op de hoogte gehouden worden van alles wat er gebeurt in de wereld. De behoefte aan duidelijkheid is groot, liever weten wat me te wachten staat dan in het onzekere blijven…we horen liever feiten dan waarheid, of zorgt het gebrek aan waarheid ervoor dat we ons vast willen houden aan feiten?


Heeft God deze ziekte gegeven? Is het Zijn wil dat mensen gaan nadenken over hun leven en hun sterven? Dwingt God mensen om zich tot Hem te richten? Is dit een straf van God omdat we zo slecht omgaan met de wereld?

Eén ding is zeker, als je nog niet aan God had gedacht dan komen deze vragen zeker bovendrijven. Iedereen zoekt een verklaring, iedereen zoekt een uitleg hoe zoiets kan gebeuren. Iedereen zoekt iemand of iets dat verantwoordelijk is voor de chaos die er momenteel is in de wereld…


Ik ben zelf moeder van drie mooie meiden, ik ben geen perfecte moeder, maar ik zou als moeder mijn kinderen nooit een vreselijke ziekte geven zodat ik ze daarna kan verzorgen en kan troosten. Ik zou ze nooit ziek maken zodat ze behoefte hebben aan mijn zorg en liefde. Ik zou ze nooit willen zien lijden…

Als ik dat al heb als ‘niet perfecte’ moeder, zou God de Vader dit dan wel doen? Hij is volmaakt en Hij houdt zoveel van zijn kinderen, van allemaal! Hij geeft geen ziekte…

Jezus heeft alle ziekte gedragen, door Zijn striemen is ons genezing gegeven. Hij geeft geen ziekte, Hij heeft zelf alle ziekte gedragen. Dat is waarheid!


1 Petrus 2:23

Toen Hij aan het kruis werd gespijkerd, droeg Hij ónze ongehoorzaamheid in Zich mee aan het kruis. Onze ongehoorzaamheid werd daar gekruisigd. Daardoor zijn we nu dood voor het kwaad. Nu kunnen we leven zoals God het wil. En door de wonden die de zweepslagen in zijn lichaam hebben gemaakt, hebben jullie genezing gekregen.


Als ik het nieuws hoor, hoor ik feiten en mijn hart huilt om al het leed. Ik weet dat mijn Vader hier ook om huilt, Hij heeft Zijn Zoon gegeven…


Jezus heeft de duivel verslagen op Golgotha, Hij heeft de sleutels van het koninkrijk van God weer teruggenomen en aan ons gegeven om invloed te hebben op de wereld om ons heen.

Welke invloed heb ik zelf op de wereld om mij heen?

Laat ik een ander geluid horen?

Laat ik ‘hoop’ doorklinken in wat ik uitspreek of post op social media?

Laat ik me leiden door feiten of door Waarheid?


Eerlijk gezegd is het makkelijker om niks te zeggen, om stilzwijgend te wachten tot er een wonder gebeurt, om te bidden, en onzichtbaar te zijn…maar juist nu is het de bedoeling dat ik een ander geluid laat horen! Hij heeft mij de sleutels gegeven van het Koninkrijk zodat ik Hem zichtbaar mag maken in de wereld om mij heen! Ik heb me voorgenomen om de sleutels te gebruiken die Hij met Zijn leven heeft betaald…


Mirjam de Hoop

24 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Jullie halen het goud naar boven!

Een prachtig team mag het kinderwerk verzorgen binnen Nieuw Leven Maastricht. Het mooie aan dit werk is dat we de kinderen dichterbij het Vaderhart van God mogen brengen. Wij mogen ze vertellen dat Go

Kinderwerk

bottom of page