top of page

Elia's reis met God - deel 2

Ik heb in deel 1 van Elia’s reis met God gedeeld over mijn gedachtes die telkens richting het verhaal van Elia werd gestuurd (1 Koningen 18:41-46). Ik had reeds het gevoel dat ik dit verhaal weer moest lezen. Ik ging dit verhaal in een bredere context lezen. Ik besloot om hoofdstuk 18 en 19 te lezen. Daarin zag ik een reis die Elia had met God van een hoogtepunt tot een dieptepunt tot weer het herpakken van zijn bediending. Elia hoort God’s stem in begin van hoofdstuk 18. Er staat geschreven: ‘En het gebeurde na vele dagen dat het woord van de HEERE tot Elia kwam, in het derde jaar: Ga, vertoon u aan Achab, want Ik zal regen geven op de aardbodem’. Achab was koning van Israël en was getrouwd met Izebel. Izebel had veel van God’s profeten gedood, terwijl Achab haar haar gang liet gaan. Izebel wou de profeten van Jahweh liever dood dan levend zien. God had aan Elia gevraagd om naar Achab te gaan. Elia had gedaan wat God van hem wou. Nu stond Elia voor Achab. Elia was vol moed, vol kracht van de HEERE. Hij daagde Achab en alle profeten van Baäl uit. ‘Laat men ons dan twee jonge stieren geven. Laten zij voor zich de ene stier kiezen, die in stukken verdelen en op het hout leggen, maar ze mogen er geen vuur bij leggen. Dan zal ík de andere stier klaarmaken en op het hout leggen, maar er geen vuur bij leggen. Roept u daarna de naam van uw god aan, dan zal ík de Naam van de HEERE aanroepen. En de God Die door vuur antwoordt, Die is God. En het hele volk antwoordde en zei: Dat is goed’. De profeten van Baäl hebben alles gedaan wat ze kunnen doen, maar er kwam geen vuur uit de hemel. Elia stond daar en had God gevraagd om zijn gebed te beantwoorden en toen kwam er vuur vanuit de hemel. Elia ging hierna bidden voor regen en rende naar de stad. Wat een machtige vertoning van gehoorzaamheid en kracht. De man die zo krachtig was in gehoorzaamheid en bovennatuurlijke manifestaties, werd bedreigd door Izebel. Hij vluchtte voor zijn leven. Na 40 dagen en 40 nachten komt hij aan bij berg Horeb en overnachtte daar. God vroeg aan hem ‘Wat doet u hier Elia’. Elia antwoordt was vol angst. God zei tegen hem om naar buiten te gaan en Zijn aangezicht te zoeken. Er kwam een sterke wind. Na deze wind een aardbeving. Na de aardbeving een vuur. Maar de HEERE was niet in deze verschijnselen. Daarna hoorde Elia het suizen van een zachte stilte. Toen hij dit hoorde stapte hij naar buiten. God spraak tot hem en gaf hem instructies. Elia is daarna gestopt met wegrennen en heeft weer zijn bediening opgepakt. Elia heeft grote dingen met God meegemaakt in zijn leven. Veel bovennatuurlijke vertoningen gezien. Toch, tot een diepte punt gekomen na een bedreiging van Izebel. Na het horen van God’s stem heeft hij zich kunnen herpakken en weer krachtige momenten met God beleven. Zo zijn er in onze levens ook hoogtepunten en dieptepunten en hebben wij ook onze eigen reis met God. Er zijn mensen die voelen dat ze op dit moment op een hoogtepunt zitten. Er zijn mensen die voelen dat ze op dit moment op een dieptepunt zitten. God is met jou in je hoogtepunten en in je dieptepunten. Belangrijk is om ten alle tijden God te blijven gehoorzamen en Zijn stem en aangezicht te blijven zoeken. Zijn stem vol liefde verstilt alle angst en geeft ook kracht om door te gaan.

Jordan Valerius

15 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Jullie halen het goud naar boven!

Een prachtig team mag het kinderwerk verzorgen binnen Nieuw Leven Maastricht. Het mooie aan dit werk is dat we de kinderen dichterbij het Vaderhart van God mogen brengen. Wij mogen ze vertellen dat Go

Kinderwerk

Comments


bottom of page