top of page

De sprekende vrouw

De Bijbel is erg duidelijk over de rol van vrouwen. Helaas zijn wij in de loop der tijd sommige teksten verkeerd gaan lezen. Dit maakt dat tegenwoordig vrouwen onterecht geweerd worden in bepaalde rollen, zeker in kerken. In deze blog wil ik jullie mee nemen in het tweede Bijbelstuk dat verkeerd gebruikt kan worden en wil ik jullie laten zien wat er volgens de Bijbel wel staat. 1 Timotheüs 2:11-14 Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid, in alle onderdanigheid. Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft, en ook niet dat zij de man overheerst, maar ik wil dat zij zich stil houdt. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En niet Adam is misleid, maar de vrouw is, toen zij misleid werd, tot overtreding gekomen. Het lijkt hier toch duidelijk te staan: ‘een vrouw moet zich laten onderwijzen en mag zelf geen onderwijs geven!’ We hebben onze maatschappij dan wel heel onbijbels opgebouwd. Als je het mij vraagt is het opvoeden van een kind de belangrijkste vorm van onderwijs. In de samenleving van Nederland is het doordeweeks opvoeden van een kind, 9 van de 10 keer een taak grotendeels uitgevoerd door een vrouw. Ofwel thuis de moeder of de juf op school of opvang. Misschien is het dan ook iets te kort door de bocht om dit vers op deze manier te lezen. Als we nauwkeurig kijken naar het gehele boek 1 Timotheüs, zien we dat het één lange brief is van Paulus. Hij schreef deze brief naar zijn geestelijke zoon, Timotheüs in Efeze. Eerder lezen we dat Timotheüs aangesteld wordt als apostel over de kerk in Efeze. In deze brief geeft Paulus Timotheüs adviezen en helpt hem met bepaalde zaken waar bij deze gemeente gedoe en verwarring omheen is. Enkele voorbeelden van de zaken die speelde in de kerk en omgeving zijn als volgt: 1 Timotheüs 4:7 Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen uzelf in de godsvrucht. 1 Timotheüs 6:20-21 O Timotheüs, bewaar het u toevertrouwde pand, wend u af van onheilige, inhoudsloze praat en tegenstellingen van de ten onrechte zo genoemde kennis. Sommigen, die deze kennis verkondigen, zijn van het geloof afgeweken. De genade zij met U. Amen 1 Timotheüs 5:13 En zo leren zij meteen ook om doelloos overal langs de huizen te gaan. En zij zijn niet alleen doelloos bezig, maar zij zijn ook praatziek, en zij bemoeien zich met zaken die hun niet aangaan, en praten over dingen die onbehoorlijk zijn. Wauw blijkbaar speelde er nogal wat daar in Efeze! Er wordt gesproken over onzinnige verzinsels, inhoudsloze praat, doelloosheid en zelfs praatziek. Ik denk dat we dit ook kunnen benoemen als roddelaars, leugenaars en zelfs ook valse leraren. Ga je dieper de geschiedenisboeken in, dan blijkt dat er toen een aantal vrouwen een luisterend oor eiste in de gemeente door te zeggen dat ze namens God spraken. Ze spraken over het feit dat Eva als eerst gemaakt was door God en Eva niet de eerste was welke de vrucht at. Overduidelijk een verschil met wat er in onze Bijbels staat. Deze uitspraken maken het laatste stuk van vers 14 duidelijk, waarom het zo belangrijk was te benoemen wie als eerst geschapen was door God en hoe de zonde binnen kwam. Niet om de schuld af te schuiven van de mannen naar de vrouwen, maar om de valse leer te verwerpen en deze te vervangen met de Bijbelse waarheid en de leugen waarop deze dames een luisterend oor eiste te verwerpen. Met dit in het achterhoofd, zou Paulus in zijn brief bedoeld hebben te schrijven dat geen enkele vrouw in de kerk mag spreken? Een ander interessant punt in vers 12: dat zij de man overheerst. Als we dit woord eens in de originele taal bekijken zien we het volgende: Het woord overheersen wordt in het Engels vertaald met ‘usurp authority over’ en in het Grieks is dit Strongs G831. Dit specifieke woord komt slechts 1 keer voor in het gehele nieuwe testament en wel op dit exacte plekje. In de Griekse literatuur komt dit woord overheersen vaker voor. Dit woord wordt dan gebruikt in de meest negatieve zin van het woord waarbij er vaak gezinspeeld wordt op het overheersen door geweld en zelfs moord. Concluderend zouden we dus kunnen zeggen dat in 1 Timotheüs 2 zeker niet staat dat de vrouw niet mag spreken of onderwijs mag geven. Er staat hier dat de groep vrouwen die een valse leer verspreiden gecorrigeerd moeten worden door Timotheüs. Gelukkig maar, dan blijven we tenminste steengoede preken houden van onze vrouwelijke spreeksters!

Michiel van Engen

126 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Jullie halen het goud naar boven!

Een prachtig team mag het kinderwerk verzorgen binnen Nieuw Leven Maastricht. Het mooie aan dit werk is dat we de kinderen dichterbij het Vaderhart van God mogen brengen. Wij mogen ze vertellen dat Go

Comments


bottom of page