top of page

De gehoorzame en de 'zwakkere' vrouw

De Bijbel is erg duidelijk over de rol van vrouwen. Helaas zijn wij in de loop der tijd sommige teksten verkeerd gaan lezen. Dit maakt dat tegenwoordig vrouwen onterecht geweerd worden in bepaalde rollen, zeker in kerken. In deze blog wil ik jullie mee nemen in het eerste Bijbelstuk dat verkeerd gebruikt kan worden en jullie laten zien wat er volgens de Bijbel wel staat. 1 Petrus 3:5-7 Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en hun eigen mannen onderdanig waren; zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. U bent kinderen van haar geworden, als u goeddoet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen. Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen; geef de vrouw, als zwakkeren, haar eer; u bent immers ook mede-erfgenamen met haar van de genade van het leven; opdat uw gebeden niet verhinderd worden. We zouden het eerste stuk kunnen lezen en vervolgens zeggen: Sara was gehoorzaam aan Abraham en dus moeten vrouwen gehoorzaam zijn in alles aan hun man, per slot van rekening zijn we haar kinderen geworden. Maar wanneer je het hele stuk leest blijkt dat Sara juist als voorbeeld vrouw geschetst wordt. Ga ik nog verder in de Bijbel en het leven van Sara kijken, dan kom ik tot een heel ander inzicht. Zo wil ik jullie mee nemen naar het verhaal dat Abraham met Hagar een zoon krijgt. Een stuk verder in de Bijbel lezen we dat ook Sara haar beloofde zoon krijgt en dit levert veel gedoe op tussen Sara en Hagar. Uiteindelijk wil Sara dat Hagar en Ismael weg zouden gaan uit hun huis en bespreekt dit met Abraham. Natuurlijk is Abraham een minder grootte voorstander hiervan, Ismael is per slot van rekening ook een zoon van hem! Onderhand zijn we beland in Genesis 21:12 en daar lezen we het volgende: Maar God zei tegen Abraham: Laat deze zaak met betrekking tot de jongen en uw slavin niet kwalijk zijn in uw ogen. Bij alles wat Sara u zegt, luister naar haar stem, want alleen het nageslacht van Izaak zal uw nageslacht genoemd worden. Wanneer we aan de rest van het verhaal denken, weten we dat Abraham luistert naar Sara en doet wat ze vraagt. Kijken we beter in dit vers dan zien we zelfs dat God het als opdracht aan Abraham gaf om in deze situatie te luisteren naar zijn vrouw en hiernaar te handelen! Goed, terug naar 1 Petrus 3, waar we al hebben gekeken naar het eerste deel. Nu is er ook nog het 2e deel waarin het stuk over het zwakkeren vermeldt staat. Betekend dit dat de vrouw zwak is in haar capaciteiten? Zou de vrouw daarom niet in, bijvoorbeeld, leiderschap mogen omdat ze dit niet aankan als ‘zwakkere’ geslacht? Volgens mij is dat niet wat er in de Bijbel staat. Ik vind namelijk het volgende als ik in de grondtekst duik: Ik zoek de woorden zwakkeren welke vertaald in het engels staan als weaker (strongs G772) en vessel (strongs G4632) in het Grieks en ontdek dat het hier gaat over iets waar je erg voorzichtig mee bent en iets kostbaars vindt! Als voorbeeld het volgende: denk eens aan duur servies. Dit staat vaak in een servieskast te pronken omdat de ouders er trots op zijn. Het wordt enkel gebruikt bij hele speciale gelegenheden Kerst, Pasen, Oud en Nieuw en misschien wel een verjaardag. Wanneer het dan gebruikt wordt, wordt het na afloop zelfs met de hand weer schoongemaakt omdat de vaatwasser mogelijk net iets te lomp is om dit kostbare goed te behandelen. Wat nou als 1 Petrus 3:5-7 zo bedoeld is dat mannen op deze manier met hun vrouw dienen om te gaan. Als iets heel erg kostbaars en iets waar ze voorzichtig mee mogen zijn vanwege de waarde die ze eraan toe kennen? Wat nou als we de verzen uit 1 Petrus 3 op deze manier lezen. Ontdekken we dan dat het eigenlijk een stevige waarschuwing van God is? Wat nou als dit een reden is dat vele mannen worstelen met hun gebedsleven en hier een oplossing in kunnen vinden, of staat er niet opdat uw gebeden niet verhinderd worden?


Michiel van Engen

281 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Jullie halen het goud naar boven!

Een prachtig team mag het kinderwerk verzorgen binnen Nieuw Leven Maastricht. Het mooie aan dit werk is dat we de kinderen dichterbij het Vaderhart van God mogen brengen. Wij mogen ze vertellen dat Go

Comments


bottom of page