top of page

Anders kijken naar mensen, hoe doe ik dat?


Als kerk hebben we geregeld profetische woorden ontvangen als het gaat om ‘liefde voor mensen’ en ‘omzien naar elkaar’. Woorden over omzien naar mensen die het moeilijk hebben, worstelen met een verslaving, het niet breed hebben of herstel nodig hebben. Maar ook naar mensen die je dagelijks om je heen ziet waar het misschien minder zichtbaar is dat ze liefde nodig hebben. Ik geloof dat God van plan is om op zeer korte termijn meer mensen met een bepaalde nood naar Nieuw Leven te brengen. Het is goed jezelf hier op voor te bereiden. Maar hoe doe je dat?

In de praktijk komt het vaak op het volgende neer: Er komt een drugverslaafde man de kerk binnenlopen. Wat zien wij? Een drugverslaafde man. Of er stapt een onverzorgde en verwarde vrouw over de drempel van Nieuw Leven. Wat zien wij? Wij zien een onverzorgde en verwarde vrouw.

Maar weet je wat God ziet? God ziet een heilig man en een heilig vrouw binnenlopen. God kijkt anders. Hij kijkt met dezelfde liefde naar de drugsverslaafde man of verwarde vrouw als naar jou en naar mij. Ook de Bijbel staat vol met voorbeelden waarin Jezus liefde geeft aan mensen waar de rest anders naar keek. Burgers, discipelen en farizeeërs keken vaak heel anders naar de tollenaar, kinderen of de overspelige vrouw.

Het is goed om deze week stil te staan bij hoe God in Christus naar jou kijkt. God kan zijn ogen niet van je afhouden, want als hij naar je kijkt ziet Hij eerst Jezus in je. Hoe God naar je kijkt, staat mooi beschreven in Job 36:7. 'God kan zijn oog niet afhouden van de rechtvaardige, Hij zet hem als een koning op de troon, Hij geeft hem aanzien voor altijd.’

In Christus ziet God je als rein, heilig, rechtvaardig en volmaakt, omdat Hij Jezus in je ziet. De Bijbel zegt niet dat jij volmaakt bent omdat je je volmaakt gedraagt. De Bijbel zegt dat God je in Christus niet anders kan zien dan als volmaakt, omdat Jezus in je woont. Jezus en jij zijn onverbrekelijk één in Gods ogen.

God ziet jou dus als rein, heilig, rechtvaardig en volmaakt. Maar God ziet dus ook anderen als rein, heilig, rechtvaardig en volmaakt. Ook je buurman, je zus, de leraar op school, de leidinggevende op je werk, je collega, de politiek leider waar je lang-zal-zijn-leven niet op zal stemmen en dus ook de drugsverslaafde man of de onverzorgde en verwarde vrouw. Als jij hebt ontdekt dat God door Jezus naar je kijkt, dan ga jij ook door de ogen van God naar mensen kijken.

"Jezus en jij zijn onverbrekelijk één in Gods ogen."

Denk eens na over het effect dat je teweegbrengt als je echt door Gods ogen naar anderen kijkt. Stel je voor dat nieuwe mensen binnenkort onze kerk bezoeken en we allemaal kijken met dezelfde ogen als God. Wat voor een impact zou dat hebben op die persoon, wat voor een herstel levert dit op en welke verandering in de atmosfeer brengt dit teweeg binnen onze kerk, onze mooie stad Maastricht, onze regio en Europa.

Gods zichtbaarheid in Maastricht en Limburg, doorbraken, het brengen van Gods koninkrijk en opwekking begint bij vriendschap. Niet met prachtige Bijbelstudies of mooie preken. Relaties beginnen met liefde. Liefde voor God én liefde voor mensen. Begin te kijken als God. Begin te denken als God. Begin te dromen zoals God. Mensen komen in hun bestemming als je naar hen kijkt zoals God naar hen kijkt.

"Denk eens na over het effect dat je teweegbrengt als je echt door Gods ogen naar anderen kijkt."

Ik wil eindigen met iets makkelijks van je te vragen. Begin deze week met simpele dingen die Gods koninkrijk vertegenwoordigen. Glimlach naar iemand in de winkel. Schrijf een bemoedigende mail naar een collega. Zeg tegen je klasgenootje dat hij of zij een leuke trui draagt. Dank je docent een keer voor de goede les. Zeg tijdens het instappen in bus “Goedemorgen buschauffeur.” Bereid je alvast voor en kijk met dezelfde ogen als God. Het is misschien simpeler dan je denkt.

Vincent van der Stouwe47 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Jullie halen het goud naar boven!

Een prachtig team mag het kinderwerk verzorgen binnen Nieuw Leven Maastricht. Het mooie aan dit werk is dat we de kinderen dichterbij het Vaderhart van God mogen brengen. Wij mogen ze vertellen dat Go

Kinderwerk

Comments


bottom of page