top of page

God is in de stilte

Jakobus 5 : 16b t/m vers 18: Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Elia was een mens zoals wij en hij deed een krachtig gebed dat het niet zou regenen, en het regende niet op aarde, drie jaar en zes maanden. En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Wij zijn net zo gewoon als Elia en ons gebed heeft net zoveel kracht, omdat wij dezelfde machtige God dienen. Ik bid vaak het gebed uit Mattheus 6 : 9 tot vers 16, omdat daar veel kracht in is. Van God is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid en Hij heeft alle macht in de hemelen en op aarde. Psalm 91 bid ik ook over mijn kinderen uit: Vers 1: Wij verblijven in de schuilplaats van de Allerhoogste Vers 3: U redt ons van de verderfelijke pest [of welk virus dan ook]. Vers 14: Omdat jullie van mij houden zal Ik jullie bevrijden en Ik zal jullie mijn heil doen zien. Roep mij aan en Ik geef antwoord en laat jullie mijn heil zien. In 1 Koningen 18 en 19 laat Elia het hele volk bijeen brengen en hij is de enige profeet van God en er zijn 450 profeten van Baal. Het volk moet kiezen wie ze willen dienen Baal of God. Ze hinken op twee gedachten. Het offer wordt klaar gemaakt maar ze mogen geen vuur gebruiken. Van de morgen tot de middag wordt de god van Baal aangeroepen zonder resultaat. Hij antwoordt niet. Elia herstelt het altaar van God dat omver gehaald was en nam twaalf stenen [twaalf stammen van Israel en bouwde het altaar en maakte ook een geul rondom het altaar. Hij liet vier kruiken water over het offer gooien tot drie keer toe [twaalf kruiken dus]. Zijn gebed: Heer laat zien dat u God bent en dat U het hart van het volk tot inkeer brengt. Dit is ook mijn gebed dat in deze tijd vele mensen God gaan zoeken en dat Hij zijn macht laat zien. Daar ben ik van overtuigd omdat Hij wil dat mensen gered worden. Na het grote wonder dat God het avondoffer in een keer verbrandde, wordt Elia met de dood bedreigd en vlucht en wilde eigenlijk sterven. God stuurt tot tweemaal toe een engel die hem te eten en drinken geeft en door de kracht van het voedsel liep hij veertig dagen en nachten door tot de berg Horeb, de berg van God.God vraagt aan hem: wat doet u hier Elia? Dit vind ik zo mooi, God geeft geen enkel verwijt en laat jezelf denken wat ben je nu aan het doen? Het mooiste vind ik dat God zijn kracht laat zien in een sterke wind die bergen spleet en rotsen in stukken brak. Maar God was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving, maar God was ook niet in de aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur maar God was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte en toen wist Elia dit is God en bedekte zijn gezicht met zijn mantel. God is te vinden in de STILTE, dat weten we denk ik allemaal. Ik ben stil gezet, terwijl anderen dubbel moeten werken. Wij mogen Belgie niet uit en ik ga alleen een maal per week naar de supermarkt. Wij zitten allemaal in het centrum van de storm. Bidden kan ik des te meer en God prijzen om zijn macht en heerlijkheid. En ik zie uit wat Hij allemaal gaat doen.

Lya de Zwart

12 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Jullie halen het goud naar boven!

Een prachtig team mag het kinderwerk verzorgen binnen Nieuw Leven Maastricht. Het mooie aan dit werk is dat we de kinderen dichterbij het Vaderhart van God mogen brengen. Wij mogen ze vertellen dat Go

Kinderwerk

Comments


bottom of page