Training Één: Discipelschap 

Training een

Hoe vertel ik iemand het evangelie?
Wat is mijn getuigenis?
Doop in Water, Heilige Geest en Vuur
Bidden & Vasten
Gaven van de Heilige Geest
Bidden voor Genezing en Bevrijding

 
Dit zijn een paar onderwerpen die aan bod komen in de discipelschapstraining: Training Één.
 
De enorme uitdaging onder christenen (zowel jong als 'oud' gelovigen) is om te doen. Deze discipelschapstraining heeft als allereerste doel mensen te activeren als echte discipelen van Jezus. Hiervoor worden praktische inzichten en tools vanuit Gods Woord aangereikt en meteen in de praktijk gebracht.
 
Jezus zegt in Mattheus 4:19: Kom, en volg mij! Dit was het startpunt van zijn discipelen om klaargestoomd te worden voor hun taak om het Koninkrijk van God uit te dragen en zichtbaar te maken in deze wereld.
 
Een discipel is
- een volgeling van Jezus, die de Grote Opdracht van Jezus wil uitvoeren door Zijn voorbeeld te volgen in de kracht van de Heilige Geest.
- een christen, die elk terrein van zijn leven in lijn met Gods Woord en onder het gezag van Jezus wil brengen
- iemand die Gods Woord niet alleen hoort maar ook doet!
 

Wanneer en waar

6 woensdagavonden. Van 19.30 – 22.00 uur. De training wordt meerdere keren per jaar gegeven. De eerstvolgende training start op woensdag 12 mei 2019. 
LET OP, DIT IS EEN ANDERE STARTDATUM DAN EERDER GECOMMUNICEERD!


Trainers

Michiel van Engen, Peter & Anne-Maaike van Schayck

Meer info & aanmelden via een mailtje naar Anne-Maaike