Wekelijks ‘Stay Clean’ in Maastricht

 

Maastricht krijgt binnenkort een Stay Clean-groep. Met ingang van 6 februari kunnen mensen met een verslavingsverleden en- gevoeligheid wekelijks terecht op donderdagavond om 19.30 uur in het kantoor van Nieuw Leven Maastricht, Gelissendomein 5 in Maastricht.


wouter roosenboom-92

Voor velen zijn deze zogenaamde zelfhulpgroepen in het land van vitaal belang gebleken. Binnen Stay Clean wordt de mogelijkheid geboden om binnen deze groepen, waar veiligheid een kernwoord is, gevoelens van kracht, hoop, teleurstelling te delen. Binnen de zorgsector wordt klinische hulp geboden binnen de daartoe erkende ggz-instellingen voor verslavingszorg. Er wordt geleerd en getraind om op een juiste wijze om te gaan met gevoelens van onrust, spanning om terugval naar oud verslavingsgedrag te voorkomen. Deze terugval hangt als het spreekwoordelijke zwaard van Damocles boven het hoofd van velen. Het hebben van een ‘luisterend oor’ kan daarbij van onschatbare waarde zijn. 

Een dergelijke terugval leidt doorgaans tot grote schade voor zowel de betrokkene zelf als zijn of haar directe omgeving. Een hernieuwde opname in een ggz-instelling brengt bovendien nog eens een financieel offer met zich mee. In een tijd van bezuinigingen lijkt een extra investering in zelfhulp, daarom meer dan gerechtvaardigd. Binnen Stay Clean wordt gewerkt met het twaalf-stappen-principe, ontleend aan de AA.

Wout Schinkel, landelijk coördinator van Stay Clean. De christelijke identiteit en uitgangspunten dienen te worden gerespecteerd en men moet het verlangen kennen naar een verslavingsvrije toekomst.” Lokale organisator Ruben Beckers, die uit eigen ervaring weet dat er een nieuw leven is na verslaving, geeft aan dat de eerste avond meer een kennismakings- en informatiebijeenkomst is. “Iedere belangstellende is van harte welkom. “Ex-verslaafden hebben een belangrijke boodschap voor de toekomstige generatie. Pak die kans!”